Üniversitelerin Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Kullanması Uyg

Üniversitelerin Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Kullanması Uygun Görülen YÖS’e Eşdeğer Sınav ve Taban Puanlar


Akdeniz Üniversitesi

1- SAT I sınavında en az 1100 toplam puan ve en az 600 matematik puanı alan adaylar,
2- GCE-A level sınavından en az biri başvurulan bölümle ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi puan almış adaylar,
3- ACT sınavında matematik (Math), fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) puan olarak en az 25 alan adaylar,
4- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90 olan adaylar,
5- Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 15 olan adaylar,
6- Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en ez 30 olan adaylar,
7- ABİTUR sınavında en az 4 puan almış olan adaylar,

Ankara Üniversitesi

1 -YÖS Temel Becerileri Testinde en az 50 standart puan alan adaylar,
2 -SAT I sınavından en az 1100 toplam puan ve en az 650 matematik puanı alan adaylar,
3 - GCE (A level) sınavında, en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi (A Level) olan ve bu konulardan aldıkları notların ortalaması C ve üzeri olan adaylar,
4 -Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavlarında, Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav not ortalaması en az 85 olan adaylar,
5 -Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 30 olan adaylar,
6 - ABITUR sınavında en az 4 puan almış adaylar,
7 - ACT (American College Test) sınavında fen (science reasoning), matematik (math) ve toplam puan olarak en az 21 puan alan adaylar,
8 -Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden en az 70 olan adaylar,
9 -Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite giriş sınavında (Gaokao) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 520 alan adaylar,
10 - Suriye'de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavından fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bölümleri için en az 190, diğer bölümler için en az 175 alan adaylar,
11 - TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış adaylar.

Anadolu Üniversitesi

1- SAT 1 sınavından en az 1100 toplam puan alan adaylar,

Atılım Üniversitesi

1- SAT (Scholastic Assessment Test) sınavından toplam en az 1000 puan ve
en az 500 Matematik puanı alan adaylar,
2- ACT (American College Test) sınavından en az 21 puan alan adaylar,
3- GCE (General Certificate Education) sınavından en az bir başvurulan
bölümle ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi puan alan adaylar,
4- Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 28 olan
adaylar,
5- Lübnan’da yapılan bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavlarında fen
dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 13 olan adaylar,
6- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tevcihi (Tawjihi) sınavlarında fen dalında
(Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 80
olan adaylar,
7- ABİTUR sınavından en az 4 puan alan adaylar
8- Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavında
fen dalında (Mühendislik bölümleri için) 240 üzerinden en az 190, diğer
bölümler için en az 175 puan alan adaylar,
9-Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan üniversite giriş sınavında (Gaokao)
başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 520 alan adaylar,

Atatürk Üniversitesi

1- SAT sınavından toplam en az 1000 puan ve en az 500 matematik puanı almış adaylar,
2- ACT sınavından en az 21 puan almış adaylar,
3- GCE-A level sınavından en az biri başvurulan bölümle ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi puan almış adaylar,
4- Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 28 olan adaylar,
5- Lübnan’da yapılan Bakalorya sınavında fen dalında diploma notu en az 13 olan adaylar,
6- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 80 olan adaylar,
7- ABİTUR sınavında en az 4 puan almış olan adaylar,

Bahçeşehir Üniversitesi

1-SAT sınavından en az 1000 puan almış adaylar,
2-ACT sınavından en az 21 puan almış adaylar,
3- ABİTUR,en az 4 puan almış adaylar,
4- Fransız Bakaloryası
5- GCE-A level Sertifikası (en az 2 ders)
6- Uluslararası Bakalorya (IB),diploma notu en az 28 olan adaylar,
7- Lübnan’da yapılan Bakalorya sınavında en az 14 alan adaylar,
8- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, fen dalında (Scientific
Stream) tüm derslerden alınan sınav sonucu en az 90 olan adaylar,

Başkent Üniversitesi

1- SAT I’den toplam en az 1000 puan,
2- GCE’de en az biri başvurulan bölümle ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi,
3- ACT’de en az 21 puan,
4- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tevcihi’de fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 80,
5- Lübnan’da yapılan Bakalorya Sınavları’nda fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 13,
6- Uluslararası Bakalorya Diploma notu en az 24,
7- ABITUR sınavından en az 4 puan,
alan adaylar

Beykent Üniversitesi

1- SAT I en az 1000 puan ve en az 500 matematik puanı almış yabancı uyruklu adaylar,
2- ACT sınavından en az 21 puan almış yabancı uyruklu adaylar,
3- GCE sınavından en az biri başvurulan bölümle ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi puan almış yabancı uyruklu adaylar,
4- Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip olmak ve diploma notu en az 28 olan yabancı uyruklu adaylar,
5- ABITUR sınavından en az 4 puan almış yabancı uyruklu adaylar,
6- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 80 olan yabancı uyruklu adaylar,
7- Lübnan’da yapılan Bakalorya sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 13 olan yabancı uyruklu adaylar,
8- TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış yabancı uyruklu adaylar,
9- Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavlarında (Gaokao) başvurulan programın puan türünden en az 490 puan alan adaylar

Bilkent Üniversitesi

1- SAT I sınavında başvuracağı bölüme göre en az 1000 ile 1200 toplam puan
alan adaylar, (bölümlerin SAT I taban puanları http://www.bilkent.edu.tr
adresindedir.)
2- GCE (General Certificate Education-A level) sınavından en az biri başvurulan
bölümle ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi olan ve konulardan
aldıkları notların ortalaması C ve üzeri olan adaylar,
3- ACT sınavında matematik (Math), fen (Science Reasoning) ve toplam
(Composite) puan olarak en az 24 alan adaylar,
4- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, fen dalında (Scientific
Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 85 olan adaylar,
5- Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavında fen dalında
(Scientific Stream) diploma notu en az 70 olan adaylar,
6- Uluslararası Bakelorya diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre
diploma notu en az 28 ile 32 olan adaylar, (bölümlerin taban diploma notları
http://www.bilkent.edu.tr adresindedir.)
7- Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan üniversite giriş sınavında (Gaokao)
başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 490 alan adaylar,
8- TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış adaylar,
9- Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavında sayısal ve eşit ağırlıklı puanla öğrenci kabul eden bölümler için 240 üzerinden en az 190, diğer bölümler için en az 175 puan alan adaylar,

Boğaziçi Üniversitesi

1-YÖS Temel Becerileri Testinde en az

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği                                              72                   
Elektrik-Elektronik Müh.                                             72
Endüstri Mühendisliği                                                 72
İnşaat Mühendisliği                                                      60
Kimya Mühendisliği                                                     60
Makine Mühendisliği                                                   72

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat                                                                             72
İşletme                                                                           72
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler                        70

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Çeviribilim                                                                    72
Felsefe                                                                          65
Fizik                                                                               65
Batı Dilleri ve Edebiyatları                                           70
Kimya                                                                            70
Matematik                                                                     68
Moleküler Biyoloji  ve Genetik                                    72                   
Psikoloji                                                                       65
Sosyoloji                                                                      61
Tarih                                                                             55
Türk Dili ve Edebiyatı                                                 70

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği    70
Fen Bilgisi Öğretmenliği                                             60
Fizik Öğretmenliği                                                       72                                                      
İlköğretim Matematik Öğretmenliği                           65
İngilizce Öğretmenliği                                                 72                                          
Kimya Öğretmenliği                                                    72
Matematik Öğretmenliği                                             72
Okul Öncesi Öğretmenliği                                          60
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık                         65

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Turizm İşletmeciliği                                                      70
Uluslararası Ticaret                                                      67
Yönetim Bilişim Sistemleri                                           66                   

Standart puan alan adaylar,

2- SAT I sınavından en az 1200 toplam puan ve en az 650 matematik puan alan adaylar,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

1- SAT I sınavından en az 1000 toplam puan alan adaylar,
2- GCE (A level) sınavından ( en az 2 derste) A Level Sertifikası alan adaylar,
3- ACT sınavından en az 21 alan adaylar,
4- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream)
tüm derslerden alınan sınav sonucu 100 üzerinden 80 olan adaylar,
5- Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavında fen dalında
(Scientific Stream) diploma notu en az 14 olan adaylar,
6- Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma
notu en az 28 olan adaylar,
7- TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş
ve bronz madalya almış adaylar,
8- ABITUR sınavından en az 4 puan almış olan adaylar,
9- Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavından fen
dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Mimarlık Fakültesi
bölümleri için en az 180, diğer bölümler için en az 170 puan alan adaylar,
10- Fransız Bakaloryası diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 olan adaylar,
11- Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan Gaokao Sınavında başvurulan programın
puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan alan adaylar,

Çankaya Üniversitesi

1- SAT I (Scholastic Aptitude Test) sınavından en az 1000 puan almış adaylar,
2- ACT (National College Admission Examination) sınavında en az 21 puan almış adaylar,
3- GCE sınavından en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 2
konuda A seviyesi (A level) puan alan adaylar,
4- Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip ve diploma notu en az 28 olan
adaylar,
5- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, fen dalında (Scientific
Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 80 olan adaylar,
6- Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavında fen dalında
(Scientific Stream) diploma notu en az 13 olan adaylar,
7- Abitur sınavından en az 4 puan alan adaylar,
8- TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın,
gümüş ve bronz madalya almış adaylar,

Çukurova Üniversitesi

1- SAT I sınavından en az 1100 toplam puan ve en az 600 matematik puanı olanlar,
2- GCE (A level) sınavından en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi olan adalar,
3- ACT sınavında matematik (Math), fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) puan olarak en az 24 alan adaylar,
4- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90 olan adaylar,
5- Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavında fen dalında diploma notu en az 15 olan adaylar,
6- Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 30 olan adaylar,
7- ABİTUR sınavında en az 4 puan almış olan adaylar,

Doğuş Üniversitesi

1- SAT I (Scholastic Assessment Test) sınavından en az 1000 puan almış adaylar,
2- ACT (American College Test) sınavında en az 21 puan almış adaylar,
3- Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavında fen dalında diploma notu en az 13 olan adaylar,
4- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 80 olan adaylar,
5- GCE (General Certificate of Education-A level) en az 2 konuda A seviyesi olan adaylar,
6- Uluslar arası Bakalorya diplomasına sahip olan adaylar,
7- ABITUR belgesine sahip olan adaylar,
8- Fransız Bakaloryası, belgesine sahip olan adaylar,

Dokuz Eylül Üniversitesi

1- SAT I sınavında en az 1100 toplam puan ve en az 600 matematik puanı alan adaylar,
2- GCE sınavlarında, en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A Level olan adaylar,
3- ACT sınavında, matematik (Math), fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) puan olarak en az 24 alan adaylar,
4- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90 olan adaylar,
5- Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 15 olan adaylar,
6- Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 30 olan adaylar,
7- TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış adaylar,

Erciyes Üniversitesi

1- SAT I sınavında en az 1100 toplam puan ve en az 600 matematik puanı alan adaylar,
2- GCE sınavlarında, en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3
konuda A Level olan adaylar,
3- ACT sınavında, matematik (Math), fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) puan olarak en az 24 alan adaylar,
4- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90 olan adaylar,
5- Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavında fen dalında diploma notu en az 15 olan adaylar,
6- Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 30 olan adaylar,
7- TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış adaylar,

Ege Üniversitesi

1- SAT I sınavında en az 1100 toplam puan ve en az 600 matematik puanı alan
adaylar,
2- GCE sınavlarında;
a) Tıp, Diş, Eczacılık Fakülteleri için Matematikten A Level ve Fizik, Kimya ve Biyolojiden herhangi ikisinden A level alan adaylar,
b) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar, Emektrik-Elektronik ile Kimya Mühendisliği Bölümleri için Matematik, Fizik ve Kimyadan olmak üzere A Level alan adaylar,
c) Diğer sayısal puan ile öğrenci alan bölümler için Matematik ve Fizikten A Level ve herhangi bir diğer alandan A level alan adaylar,
d) EA puan ile öğrenci alan bölümler için Matematikten A Level ve herhangi diğer iki konudan A Level alan adaylar,
e) Sözel ve Dil puanı ile öğrenci alan bölümler için ise biri kendi ana konusunda olmak üzere 3 adet A Level alan adaylar,
3- ACT sınavında;
a) Tıp, Diş ve Eczacılık Fakülteleri ve Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik ve Kimya Mühendisliği Bölümleri için en az 24 puan ve üstü alan adaylar,
b) Bunların dışında kalan bütün diğer Fakülte/Yüksekokul ve Bölümler için 21 puan ve üstü alan adaylar,
4- Uluslar arası Bakalorya sınavındaki grupların en az biri başvurulan alanla ilgili
olmak kaydıyla dört gruptan toplam 24 puan ve üstü alan adaylar,
5- Tevcihi sınavında;
a) Tıp, Diş ve Eczacılık Fakülteleri ile Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik ve Kimya Mühendisliği Bölümleri için Fen dalında 85 puan ve üstü alan adaylar,
b) Sayısal puanla öğrenci alan diğer Fakülte/Yüksekokul ve Bölümler için Fen dalında 80 puan üstü alan adaylar,
c) EA puanla öğrenci alan diğer Fakülte/Yüksekokul ve Bölümler için Endüstri veya Ticaret dalında 85 puan ve üstü alan adaylar,
d) Sözel ve Dil puanıyla öğrenci alan diğer Fakülte/Yüksekokul ve Bölümler için Edebiyat dalında 75 puan ve üstü alan adaylar,
6- Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libnanias) sınavında başvurduğu bölümle ilgili ana konuda en az 14 alan adaylar,
7- TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslar arası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış adaylar,
8- Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan Gaokao Sınavında, başvurulan programın puan türünden 750 üzerinden en az 530 alan adaylar,
9- Suriye’de yapılan Al-Shahada-AlThanawiyya (Baccalaureate) Sınavından Tıp, Diş ve Eczacılık Fakülteleri ile Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik ve Kimya Mühendisliği Bölümleri için 240 üzerinden en az 190, alan diğer Fakülte/Yüksekokul ve Bölümler için en az 175 puan alan adaylar,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1- SAT I sınavından en az 1100 toplam puan ve en az 600 matematik puanı
olanlar,
2- GCE (A level) sınavında en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere
en az 3 konuda A seviyesi olan adaylar,
3- ACT sınavında matematik (Math), fen (Science Reasoning) ve toplam
(Composite) puan olarak en az 24 alan adaylar
4- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, fen dalında (Scientific
Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90 olan
adaylar,
5- Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavında fen
dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 15 olan adaylar,
6- Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 30 olan
adaylar
7-TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın,
gümüş ve bronz madalya almış adaylar,
8-ABITUR sınavından en az 4 puan almış olan adaylar,
9- Matura belgesine sahip olan adaylar,
10-Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavından
fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden Tıp Fakültesi için en az 200,
Mühendislik Mimarlık Fakültesi için en az 190, diğer bölümler için en az 175
puan alan adaylar,
11- Fransız Bakaloryası diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 olan
adaylar,
12- Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan Gaokao Sınavında başvurulan programın
puan türünde 750 üzerinden en az 540 puan alan adaylar,

Fatih Üniversitesi

1- SAT I sınavından en az 1000 puan alan adaylar,
2- GCE sınavında (General Certificate Education) A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
3- ACT (America College Test) sınavından toplam en az 21 puan alan adaylar,
4- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması Mühendislik Fakültesi bölümleri için en az 80 olan adaylar, diğer bölümler için en az 70 olan adaylar,
5- Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 13 olan adaylar,
6- Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 28 olan adaylar,
7- ABITUR sınavında en az 4 puan almış olan adaylar,

Galatasaray Üniversitesi

1- YÖS sonucunda kendi puan türünden en az 55 puan almış adaylar,
2- Fransız Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 olan adaylar,

Gazi Üniversitesi

1- SAT I sınavından en az 1100 toplam puan ve en az 600 matematik puanı
olanlar,
2- GCE (A level) sınavında en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en
az 3 konuda A seviyesi olan adaylar,
3- ACT (America College Test) sınavından toplam en az 24 puan alan adaylar,
4- Uluslararası Bakalorya diplomasına toplam en az 30 puan olan adaylar,
5- Ürdün ve Filistin'de yapılan Tevcihi sınavlarında, sayısal ve eşit ağırlıklı puanla
alan dallar için ortalaması en az 85; sözel puanla alan dallar için ortalaması en
az 80 olan adaylar,
6- Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavında fen dalında
(Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden en az 70 olan adaylar,
7- TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş
ve bronz madalya almış adaylar,

Gaziantep Üniversitesi

1- SAT I sınavından en az 1100 toplam puan ve en az 600 matematik puanı alan adaylar,
2- GCE sınavlarından en az biri başvurulan programla ilgili en az 3 konuda A Level olan adaylar,
3- ACT sınavında, matematik (Kath), fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) puan olarak en az 24 alan adaylar,
4- Ürdün ve Filistin'de yapılan Tevcihi sınavlarında, fen dalında(Scientific
Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90 olan adaylar,
5- Lübnan’da yapılan Bakalorya sınavlarında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 15 olan adaylar,
6- Uluslar arası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 30 olan adaylar,
7- TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış adaylar,
8- Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavından 240 üzerinden
a) Tıp Fakültesi için fen dalında (Scientific Stream) en az 200,
b) Mühendislik Fakültesi için fen dalında (Scientific Stream) en az 190,
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için Literary Stream en az 170,
d) Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik ve Biyoloji Bölümleri için Fen dalında (Scientific Stream) en az 170,
e) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü için Fen dalında (Literary Stream-Language Score) en az 25,
f) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü için fen dalında (Scientific Stream) en az 160 alan adaylar,

Hacettepe Üniversitesi

1- YÖS'te Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri için en az 70
Eczacılık Fakültesi için en az 60
Mühendislik Fakültesi için en az 50
Fen Fakültesi için en az 45
Diğer fakülte ve yüksekokullar için 40
standart puan alan adaylar,
2- GCE sınavlarında;
a) Tıp, Diş, Eczacılık Fakülteleri için Matematikten 1 A Level ve Fizik, Kimya ve Biyolojiden herhangi ikisinden 2 A level alan adaylar,
b) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik ile Kimya
Mühendisliği Bölümleri için Matematik, Fizik ve Kimyadan olmak üzere 3
A Level alan adaylar,
c) Diğer sayısal puan ile öğrenci alan bölümler için Matematik ve Fizikten 2
A Level ve herhangi bir diğer alandan 1 A level alan adaylar,
d) EA puan ile öğrenci alan bölümler için Matematikten 1 A Level ve
herhangi diğer iki konudan 2 A Level alan adaylar,
e) Sözel ve Dil puanı ile öğrenci alan bölümler için ise biri kendi ana
konusunda olmak üzere 3 A Level alan adaylar,
3-SAT I sınavından en az 1000 puan ve SAY-puanla öğrenci alan bölümleri içeren en
az 500 Matematik puanı, sözel, dil, ve EA puan ile öğrenci alan bölümleri içinde en
az 500 sözel puanı alan adaylar,
4-ACT sınavında,
a) Tıp, Diş ve Eczacılık Fakülteleri ve Mühendislik Fakültesi Bilgisayar,
Elektrik ve Elektronik ve Kimya Mühendisliği Bölümleri için 24 puan ve
üstü alan adaylar,
b) Diğer Sayısal puan ile öğrenci alan bölümler için 22 puan ve üstü alan
adaylar,
c) Sözel, EA ve Dil puanı ile öğrenci alan bölümler için 21 puan ve üstü
alan adaylar,
5-Uluslararası Bakalorya sınavındaki 4 sınavdan en az biri başvurulan alanla ilgili
olmak kaydıyla toplam 24 puan ve üstü alan adaylar,
6- Tevcihi Sınavında;
a) Tıp, Diş ve Eczacılık Fakülteleri ile Mühendislik Fakültesi Bilgisayar,
Elektrik ve Elektronik ve Kimya Mühendisliği Bölümleri için Scientific
Stream'den 85 puan ve üstü alan adaylar,
b) Diğer Sayısal puanla öğrenci alan bölümler için Scientific Stream'den
80 puan üstü alan adaylar,
c) EA puanla öğrenci alan bölümler için Industrial ve/veya Commercial
Stream'den 80 puan ve üstü alan adaylar,
d) Sözel ve Dil puanıyla öğrenci alan bölümler için Literary Stream'den 75
puan ve üstü alan adaylar,
7-Suriye’de yapılan Baccalaureate Sınavında,
a) Tıp, Diş ve Eczacılık Fakülteleri için Scientific Stream’den en az 216
b) Mühendislik Fakültelerinin herhangi bir bölümü için Scientific Stream’den
en az 204
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin herhangi bir bölümü için Scientific
Stream’den en az 200
d) Sayısal puanla öğrenci alan bölümler için Scientific Stream'den en az
173
e) EA puanla öğrenci alan bölümler için Literary Stream'den en az 165 (İk.
İd. Bil. Fak hariç)
f) Dil puanıyla öğrenci alan bölümler için Language Stream’den en az 27
puan alan adaylar,
8-Lübnan’da yapılan Baccalaureate Libanais Sınavında,
a) Başvuracağı sayısal puan türünde en az 14
b) Başvuracağı sözel puan türünde en az 14 puan alan adaylar
9- Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan Gaokao Sınavında,
a) Başvuracağı sayısal puan türünde en az 500
b) Başvuracağı sözel puan türünde en az 500 puan alan adaylar,

Haliç Üniversitesi

1- SAT I sınavından en az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı olanlar,
2- GCE (A level) sınavında en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi olan adaylar,
3- ACT sınavında matematik (Math), fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) puan olarak en az 21 alan adaylar,
4- Ürdün ve Filistin de yapılan Tawjihi sınavında, fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90 olan adaylar,
5- Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavında fen dalında diploma notu en az 15 olan adaylar,
6- Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 28 olan adaylar,
7- TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın. Gümüş ve bronz madalya almış olanlar,

Işık Üniversitesi

1- SAT I sınavından en az 1050 toplam puan ve en az 550 matematik puanı olanlar,
2- GCE (A level) sınavında en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 2 konuda A seviyesi olan adaylar,
3- ACT sınavında toplam en az 22 alan adaylar,
4- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 85 olan adaylar,
5- Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip ve diploma notu en az 30 olan adaylar,
6- TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış adaylar,

İstanbul Bilgi Üniversitesi

1- SAT 1 (Scholastic Apptitude Test) Min. 1000 alan adaylar,
2- ACT (National College Admission Examination) Min.21 alan adaylar,
3- Abitur,
4-Fransız Bakaloryası,
5-GCE A Level Sertifikası (en az 2 ders) olan adaylar,
6-Uluslararası Bakalorya (IB)
7- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarından fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 70 olan adaylar
8  -Lübnan’da yapılan Bakalorya Sınavından fen dalında diploma notu en az 50 olan adaylar
9 - Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan Gaokao Sınavından başvurulan programın puan türünden en az
450 alan adaylar
10- Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavından
başvurulan programın puan türünde fen dalında en az 170, dil alanında 25
puan alan adaylar,

11-  Matura belgesine sahip olan adaylar,
12 - İran’da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az 15/20 ve “Pişdaneşgahi” bitirme notu en az 15/20 olan  adaylar,

İstanbul Bilim Üniversitesi

1-YÖS Temel Öğrenme Becerileri Testinde Tıp Fakültesi için en az  60, Fen Edebiyat Fakültesi  için en az 55, Yüksekokul için en az 50 standart puan alan  adaylar,
2- SAT I sınavında (Scholastic Assessment Test) en az 500 matematik puanı olmak üzere toplam 1000 puan alan adaylar,
3- GCE (General Certificate Education) sınavlarında Tıp Fakültesi için Matematik 1A level ve Fizik Kimya ve Biyolojiden herhangi ikisinden 2A level almış, diğer programlar için  en az 3 konuda 3A level  alan adaylar,
4- ACT (American College Test) sınavından en az Tıp Fakültesi için 24, Fen Edebiyat Fakültesi için 22, Yüksekokul için 21 puan alan adaylar,
5- Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 28 olan adaylar,
6- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tevcihi (Tawjihi) sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az  Tıp Fakültesi için 80, Fen Edebiyat Fakültesi için 75, Yüksekokul için 70 olan adaylar,
7- Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) diploma notu Tıp Fakültesi için 15, Fen Edebiyat Fakültesi için 14, Yüksekokul için 13 olan adaylar,
8- Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan üniversite giriş sınavında (Gaokao) sayısal puan türünden 750 üzerinden Tıp Fakültesi için 540, Fen Edebiyat Fakültesi için 520, Yüksekokul için 500 alan adaylar,
9- Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al-Thanawiyya-Al Amma (Baccalaureate) Sınavı’nda fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden Tıp Fakültesi için 200, Fen Edebiyat Fakültesi için 190, Yüksekokul için 180 alan adaylar,

-

İstanbul Kültür Üniversitesi

1- SAT I sınavından en az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı
olanlar,
2- GCE (A level) sınavında en az 2 ders alan adaylar,
3- ACT sınavında toplam en az 21 alan adaylar,
4- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tewjihi sınavlarında fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 80 olan adaylar,
5- Lübnan’da yapılan Bakalorya Sınavında fen dalında diploma notu en az 13 olan adaylar,
6- Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip olan adaylar,
7- ABİTUR sınavını almış olan adaylar,
8- Fransız Bakaloryası belgesine sahip olan adaylar,
9- TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış adaylar,

İstanbul Teknik Üniversitesi

1- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 45 standart puan alan adaylar,
2- SAT I sınavından en az 1100 toplam puan ve en az 600 matematik puanı alan adaylar,
3- GCE sınavlarında, en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere 3 konuda A level olan adaylar,
4- ACT sınavında matematik (Math), fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) puan olarak en az 24 alan adaylar,
5- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tevcihi sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90 olan adaylar,
6- Lübnan’da yapılan Bakalorya sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 15 olan adaylar,
7- Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip ve diploma notu en az 30 olan adaylar,
8- TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış adaylar,

İzmir Ekonomi Üniversitesi

1- SAT sınavından en az 1000 toplam puan almış olmak,
2- ACT sınavında en az 21 toplam puan almış olmak,
3- ABİTUR sınavında en az 4 puan almış olmak,
4- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream)
tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 85 olan adaylar,
5- Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavında fen dalında
diploma notu en az 13 olan adaylar,
6- Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 26 olan adaylar,
7- Matura belgesine sahip olan adaylar,
8- Fransız Bakaloryasında lise mezuniyet notu en az 12 olan adaylar,
9- GCE sınavlarında, en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3
konuda A seviyesinde, (A level notlarının ortalaması en az C olmak şartıyla) puan
alan adaylar,
10- Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan Gaokao Sınavında başvurulan programın puan
türünde 750 üzerinden en az 520 puan alan adaylar,
11- Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavından fen
dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden en az 180 puan alan adaylar,
12- TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş
ve bronz madalya alan adaylar.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

1- SAT I sınavından en az 1100 taplam puan ve en az 600 matematik puanı alan adaylar,
2- GCE sınavlarında en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A düzeyi sınavlardan sertifika alan adaylar,
3- ACT sınavında matematik (Math), fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) puan olarak en az 24 alan adaylar,
4- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tevcihi sınavlarında, fen dalında, (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90 olan adaylar,
5- Lübnan’da yapılan Bakalorya Sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 15 olan adaylar,
6- Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 30 olan adaylar,
7- TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış adaylar,

Kadir Has Üniversitesi

1- SAT I (Min 1000 puan)
2- ACT (Min 21 puan)
3- Abitur
4- Fransız Bakaloryası
5- GCE A Level Sertifikası (Min 2 ders)
6- Uluslararası Bakalorya
7- Matura

Kafkas Üniversitesi

1- SAT I sınavından en az 1000 taplam puan ve en az 500 matematik puanı alan adaylar,
2- ACT sınavından en az 21 puan almış adaylar,
3- GCE sınavından en az biri başvurulan bölümle ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi puan almış adaylar,
4- Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 28 olan adaylar,
5- Lübnan’da yapılan Bakalorya Sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 13 olan adaylar,
6- Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, fen dalında, (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 80 olan adaylar,
7- ABITUR sınavından en az 4 puan almış olan adaylar,
 

Kocaeli Üniversitesi
 

1- SAT I (Scholastic Assessment Test) sınavından en az 1100 toplam puan ve en     
az 600 matematik puanı alan adaylar,
2- GCE (A level) sınavında, en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en     az 3 konuda A seviyesi olan adaylar,
3- ACT (American College Test) sınavında; Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) puan olarak en az 24 alan adaylar,
4- Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavlarında, Fen dalında (Scientific   Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90 olan adaylar,
5-Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavlarında fen dalında   (Scientific Stream) diploma notu en az 15 olan adaylar,
6- Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 30 olan adaylar,
7- TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış adaylar,
8- ABITUR sınavından en az 4 puan almış adaylar,
9- Matura belgesine sahip adaylar,
10- Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavından fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden Mühendislik Fakültesi Bölümleri için  en az 190, diğer bölümler için en az 175 alan adaylar,
11- Fransız Bakaloryası diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 olan adaylar,
12- Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Gaokao sınavında başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 540 alan adaylar.

Koç Üniversitesi

1- SAT I en az 1000 puan,
2- ACT en az 21 puan,
3- GCE A seviyesi puan (en az 2 ders),
4- ABITUR en az 4 puan,
5- Tawjihi Fen dalında tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 80,
6- Baccalaureat Libanais fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 13,
7- International Baccalaureate diploma notu en az 28,
olan adaylar

Marmara Üniversitesi

1- SAT I sınavında toplam en az 1000 (Mühendislik Fakültesi için 1100) puan ve
en az 500 (Mühendislik Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakültesi için 600)
matematik puanı almış adaylar,
2- ACT sınavında en az 21 (Mühendislik Fakültesi için 24) puan almış adaylar,
3- GCE sınavında, en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3
konuda A seviyesi olan adaylar,
4- Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavlarında, fen
dalında (Scientific Stream) diploma notu an ez 15 olan adaylar,
5- Ürdün ve Filistinde yapılan Tevcihi sınavlarında, fen dalında (Scientific
Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90 olan adaylar,
6- Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 30 olan
adaylar,
7- Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al-Thanawiyya-Al-Amma Sınavından
a) Tıp ve Diş Fakülteleri için Scientific Stream’den en az 225
b) Mühendislik ve İşletme Fakültelerinin herhangi bir bölümü için
Scientific Stream’den en az 210
c) Fen Fakültesi için Scientific Stream’den en az 190
d) Diğer Fakülteler için Social/ Art Stream’den en az 180
puan alan adaylar,
8 -Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan Gaokao Sınavında başvurulan programın
puan türünde en az 540 puan alan adaylar,
9- ABİTUR sınavında en az 4 puan almış adaylar,
10- Fransız Bakaloryasında lise mezuniyet notu en az 12 olan adaylar,
11 -TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında derecesi
olan adaylar,

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

1- YÖS Temel Becerileri Testinde en az 60 standart puan alan adaylar,
2- SAT  sınavından en az özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümler için 1100, diğer bölümler için 1200 toplam puan alan adaylar,
3- GCE (A level) sınavında, en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümler için 2 konuda, diğer bölümler iç

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !