Marmara Üniversitesi YÖS Başvuruları

Marmara Üniversitesi YÖS Başvuruları


Son Başvuru Tarihi :  07 – 18 Temmuz 2008                                                                                                                                                                                               
Başvuru Adresi:                                                                                                                                       
Marmara Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı / Göztepe-İstanbul
Tel: 0216 4140545’den 1092                                                                                                                                                                                            
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1.  LİSE DİPLOMASI veya LİSE BİTİRME BELGESİ: Lise diplomasının veya Lise
Bitirme Belgesi’nin noter onaylı kopyası (Türkçe ve onaylı kopya eklenmelidir).
Not: Denklik Belgesi kayıt sırasında istenecektir. Denklik Belgesi T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı’ndan veya ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınabilir.
2. RESMİ TRANSKRİPT (Not Dökümü): Adayların lisede aldıkları dersleri ve notlarını
gösteren ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptler kapalı zarf
içinde sunulacaktır (Türkçe ve onaylı kopya eklenmelidir
3. BAŞVURU FORMU: 
4. SINAV SONUÇ BELGESİ: Başvuru için kullanılacak sınav sonucunun (YÖS, SAT,
GCE, ACT, IB, Tawjihi, ABITUR, Fransız Bakaloryası vb) aslı veya noter onaylı
kopyası
BAŞVURU FORMU WEB ADRESİ
http://www.marmara.edu.tr/dosya/form.pdf 
BAŞVURU WEB ADRESİ
http://duyuru.marmara.edu.tr/193 
BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI  BANKA
Başvurularda ücret ödenmeyecektir
Öğrenciler birden fazla (en fazla 3) Fakülte veya Yüksekokula bölümleri belirterek
başvurabilir. Başvuruların her birine ayrı ayrı başvuru evrakı eklenir.
Başvurularda ücret ödenmeyecektir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !